Vrijwilligers gevraagd

logo golStichting Georganiseerd Overleg Lelystad (GOL) is een onafhankelijk, door de gemeente Lelystad ingesteld platform, dat de belangen van alle mensen met een functiebeperking behartigt. Uitgangspunt is dat mensen met een functiebeperking op alle terreinen volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.
Het GOL bestaat uit onbezoldigde bestuurders en overige vrijwilligers, die ondersteund worden door een parttime professionele medewerker. Door onder andere te werken met werkgroepen, waarin ook externe partners actief zijn, geven we gestalte aan onze doelstelling. Zo wordt door de werkgroep Opleiding, Vorming en Training (OVT) een voorlichtingsprogramma verzorgd in zowel het primair als voortgezet onderwijs in Lelystad. Vanwege het toenemende succes van deze voorlichting zoeken wij per direct een project coördinator en vrijwilligers.

Wat ga je doen?

  • Assisteren bij de voorlichting op school;
  • Opvangen en begeleiden van de mensen met een beperking die zelf onderdeel uitmaken van het bewustwordingsprogramma;
  • Coördinatie van het voorlichtingsprogramma in overleg met de projectcoördinator van werkgroep OVT;
  • Secretariaat (agenda, verslag, voortgang e.d.) van de werkgroep OVT;
  • Andere uit de organisatie voortkomende activiteiten.

Wat heb je nodig?

  • Tijd: +/- 3 uur per keer tussen oktober en april om tijdens de voorlichting op school aanwezig te kunnen zijn;
  • Enthousiasme en maatschappelijke betrokkenheid.

Wat bieden wij?

  • Vrijwilligerswerk in een inspirerende werkomgeving;
  • De kans bij te dragen aan de integratie van mensen met een beperking;
  • Een onkostenvergoeding.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met:
De secretaris van het bestuur of de voorzitter werkgroep OVT: 0320 230828

Reacties naar
Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad.
De Schans 19-09
8231 KM Lelystad
 info@gol-lelystad.nl

Meer informatie over onze werkzaamheden op deze website .