VN Verdrag

Er is een Internationaal Verdrag waarin de rechten van de mensen met een beperking zijn vastgelegd. Vanaf 14 juli a.s. is dit verdrag ook in Nederland van toepassing.
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland heeft de belangrijkste zaken in een folder vastgelegd. Lees deze folder hier .