Vacatures Bestuur Stichting GOL

logo golStichting Georganiseerd Overleg Lelystad -GOL- zoekt een vice-voorzitter en een bestuurslid.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers, die ondersteund worden door een parttime werkende professionele administratief medewerker.

Algemene functie-eisen:

  • affiniteit met de doelgroep (mensen met een beperking)
  • (ruime) bestuurlijke ervaring
  • goede contactuele eigenschappen
  • (voor de vice-voorzitter) leidinggevende capaciteiten

De Stichting heeft door het vertrek van enkele aftredende bestuursleden behoefte aan een nieuw bestuurslid en een vice-voorzitter. Voor een organisatie als de onze is het belangrijk om de vele taken te verdelen over voldoende bestuursleden. Van de vice-voorzitter verwachten we dat deze, samen met de voorzitter, de kar wil trekken en dit op een inspirerende en enthousiasmerende wijze kan. Onderling kunnen de taken in overleg worden afgestemd.
Daarnaast zoeken we een bestuurslid die de contacten met de bij de Stichting ‘Aangesloten Organisaties’ onderhoudt en zich inzet voor de fondsenwerving. Door een goede samenwerking met deze organisaties is het mogelijk om op collectieve wijze de belangenbehartiging voor mensen met een beperking invulling te geven.
De Stichting GOL heeft veel werk te verrichten en daarbij zijn voldoende bestuursleden onontbeerlijk. Heeft u affiniteit met ons werk en onze doelgroep, en, heeft u nog wat tijd en bent u op zoek naar een zinvolle invulling daarvan, dan is de Stichting GOL op zoek naar u!

Voor nadere informatie kunt contact opnemen met de secretaris van het bestuur: 0320 230828.

Uw reactie kunt u voor 20 november a.s. sturen naar
Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad
De Schans 19-09
8232 KM Lelystad
 info@gol-lelystad.nl