Vacature bestuursleden / secretaris.

logo GOLStichting Georganiseerd Overleg Lelystad is een onafhankelijk, door de gemeente Lelystad, aangewezen platform, dat de belangen van alle mensen met een functiebeperking behartigt. Het uitgangspunt is dat ook mensen met een functiebeperking op alle terreinen volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Door o.a. te werken met werkgroepen, waarin ook externe partners actief zijn, proberen we deze doelstelling te realiseren.

Wij zoeken B E S T U U R S L E D E N, waar onder een S E C R E T A R I S (M/V).

Algemene functie-eisen:

  • affiniteit met de doelgroep
  • (ruime) bestuurlijke ervaring
  • goede contactuele eigenschappen
  • mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden (voor de secretaris)

Het bestuur van de Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers, die ondersteund worden door een parttime werkende professionele administratief medewerkster. Het GOL heeft door het vertrek van enkele aftredende bestuursleden behoefte aan nieuwe bestuursleden, waar onder een secretaris. Voor een organisatie als het GOL, is het belangrijk om de vele taken te kunnen verdelen over voldoende bestuursleden. Primair is er behoefte aan een secretaris. De secretaris is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de bestuurlijke vergaderingen. Hij zorgt voor de verslaglegging en agendering hiervan. Hij verzorgt het jaarprogramma en het bestuurlijke jaarverslag van de stichting. Tevens is de secretaris lid van het dagelijks bestuur, gevormd door voorzitter, penningmeester en secretaris. Tot slot neemt hij deel aan het periodiek overleg met het gemeentebestuur.
Het GOL heeft veel werk te verrichten en daarbij zijn voldoende bestuursleden onontbeerlijk. Heeft u affiniteit met mensen met een functiebeperking? Heeft u nog wat vrije tijd en bent u op zoek naar een zinvolle invulling daarvan, dan is het GOL op zoek naar u, als bestuurslid en wie weet als secretaris.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Ben Postuma, voorzitter bestuur tel. 06-44864180

Uw reactie kunt u vóór 1 oktober sturen naar:
Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad .
De Schans 19-09
8231 KM Lelystad
 info@gol-lelystad.nl