Toegankelijkheid: De Norm!

logo Ieder(in)VN-verdrag: feest in de Eerste Kamer
De goedkeuring door de Eerste Kamer was de laatste grote stap op weg naar ratificatie. Eerder dit jaar, in januari, ging de Tweede Kamer al akkoord. Nederland kan nu overgaan tot bekrachtiging van het verdrag. Daarvoor zijn nog een paar formele zaken nodig.
Allerlaatste (formele) stappen
Over de goedkeuringswet kan officieel nog een referendum worden gehouden (als daar 10.000 handtekeningen in acht weken tijd voor worden ingediend). Als dat niet gebeurt, wordt de goedkeuring in het Staatsblad gepubliceerd. De ondertekende ‘Akte van bekrachtiging’ wordt daarna ondertekend door de Koning en minister van Buitenlandse Zaken en tenslotte neergelegd bij de Verenigde Naties. Dertig dagen daarna is het verdrag in werking.
Van Rijn: niet vrijblijvend
De ratificatie van het VN-verdrag schept verplichtingen voor Nederland. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten nu gaan werken aan een toegankelijker en inclusievere samenleving. Staatssecretaris Van Rijn onderkende dit ook tijdens het debat in de Eerste Kamer. De verdragsbepalingen noemde hij ‘niet vrijblijvend’.
Nu praktisch handelen
Om de beloften van toegankelijkheid en inclusiviteit te laten uitkomen, is praktisch handelen nodig. Komende tijd moeten de rijksoverheid en gemeenten daadkrachtige plannen van aanpak samenstellen. In die plannen moeten ook de doelen en deadlines duidelijk worden omschreven.
Klacht indienen bij VN-comité?
Nog niet duidelijk is of Nederland ook het zogeheten ‘facultatief protocol’ ondertekent. Hierin is geregeld dat mensen zelf een klacht kunnen indienen bij het VN-comité voor rechten van mensen met een beperking. Dit klachtrecht is bedoeld als extra mogelijkheid om met het VN-verdrag in de hand je recht te halen. Voorwaarde is wel dat alle Nederlandse rechtsmiddelen, zoals de rechter of beroepsinstanties, al zijn geprobeerd. De staatssecretaris geeft vóór de zomer meer duidelijkheid over ondertekening van het facultatief protocol door de regering.
Bron: Ieder(In)

Eerder door ons gepubliceerd:
otwin-van-dijkEindelijk goed nieuws voor mensen met een beperking: Toegankelijkheid wordt de norm, niet de uitzondering!
De Tweede Kamer heeft het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geratificeerd en het amendement van Otwin van Dijk aangenomen. Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, worden ondernemers, onderwijs en overheid verplicht om vanaf 1 januari 2017 toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking.