Toegankelijke route in de Oostvaardersplassen geopend!

P1020805.JPG - 1Zo’n 2 jaar geleden werd door medewerkers van Staatsbosbeheer van de Oostvaardersplassen contact gezocht met het GOL (Georganiseerd Overleg Lelystad voor mensen met een functie beperking).
Wij als werkgroep Toegankelijkheid waren zeer verheugd dat wij de vraag kregen voorgelegd om adviezen te geven om een Toegankelijke route te realiseren.
Dus wij om de tafel ook met enkele organisaties op het gebied van natuur.
Onze adviezen waren: een goed berijdbaar pad, het liefste van beton. Waarop enkelen reageerden dat dit niet zou passen in een natuurgebied.
Toch hebben wij als werkgroep erop aangedrongen om dit toch mogelijk te maken. Verder werd ons gevraagd wat er nog meer nodig is: wij hebben toen gevraagd om een route te maken die alle facetten van de Oostvaardersplassen weergaven. Ook dat er in de nieuwe kijkhut op verschillende hoogtes kijkgaten werden gemaakt en dat eventuele hekken goed konden worden open gemaakt. Ook adviseerden wij om bij de bankjes een mogelijkheid te maken, voor mensen die moeilijk kunnen opstaan van een bankje zonder leuning een oplossing te maken.
Al deze adviezen zijn in deze route gerealiseerd. Ook dus de betonnen paden. Achteraf vinden de paarden het heerlijk om op het betonnen pad te poepen. Daarom hebben de medewerkers van de Oostvaardersplassen een soort “sneeuwschuiver” ontworpen, zodat 1 of 2 x in de week deze toch behoorlijke grote bulten paardenpoep kan worden weggeschoven. Zo zie je maar weer, dat het gedrag van de dieren onberekenbaar is. Enkele weken geleden toen wij de route met enkele leden van de werkgroep gingen lopen/rijden, werd het pad halverwege geblokkeerd door een pas geboren veulen, met de hele paarden familie eromheen. Wij hebben gefascineerd en vol bewondering een zeer ruime tijd staan kijken en afwachten, tot nadat het veulen eerst nog uitgebreid bij de moeder had gedronken, pas het pad gingen verlaten en wij onze wandeling konden voortzetten.
P1020768.jpg - 1P1020793.JPG - 1In de nieuwe kijkhut, hadden de zwaluwen al nesten gebouwd, dus ook deze vogels hadden al een mooi plek hiervoor in de kijkhut gevonden.
Met dit verhaal wil ik duidelijk maken dat de prachtige route die vanmiddag officieel is geopend, nu voor een ieder, mensen met en zonder beperking toegankelijk is.
Na een openingswoord door de manager van Oostvaardersplassen Kees de Lange, de wethouder John van de Heuvel en Margriet Doorenspleet van het GOL en de bekende TV boswachter Arjan Postma , werd het pad pas echt Toegankelijk, nadat een blokkade van een berg bomen en takken door de bekende TV boswachter Arjan, samen met de boswachter van de Oostvaardersplassen Bertwin Bergman en Margriet Doorenspleet van het GOL was verwijderd.
Ook werd een cadeau van de gemeente Lelystad en het GOL, een paneel met de Toegankelijke Route, onthuld.
[door: Magreet Doorenspleet – bestuurder toegankelijkheid GOL]