Subsidie voor komende vier jaar toegezegd

logo-gol-224Goed Nieuws!
Het voorstel van B & W van de Gemeente Lelystad om de subsidie in enkele jaren af te bouwen, is door acht fracties in de Gemeenteraad voor een deel ongedaan gemaakt. Op initiatief van GroenLinks, Leuc en Leefbaar Lelystad is het voorstel aangenomen dat het GOL de komende vier jaar op de huidige Gemeentelijke steun mag rekenen. Daarmee blijft de spreekbuis van de Lelystedelingen met een beperking hoorbaar en zichtbaar.
Alle vrijwilligers en het bestuur gaan weer met volle energie verder!