Ratificatie VN-Verdrag

logo GOLVN-verdrag voor mensen met een handicap treedt in werking in Nederland
Eindelijk! op 14 juli treedt het VN-verdrag voor mensen met een handicap in Nederland in werking!!
Bijna alle landen van de wereld werken samen in de Verenigde Naties (VN). De VN legt regels vast in verdragen die de gelijke behandeling van verschillende groepen veilig moeten stellen. Zo is er het verdrag voor gelijke behandeling van verschillende rassen, vrouwen en sinds 13 december 2006 van mensen met een handicap. Hierin is afgesproken dat deze groep, net als iedereen, recht heeft op kwaliteit van leven en op gelijkwaardige deelname aan de samenleving,. Het is de erkenning van het feit dat mensen verschillend zijn en toch gelijkwaardig.
Wereldwijd hebben tot nu toe 158 landen het verdrag ondertekend. 147 landen hebben het geratificeerd, dat wil zeggen bekrachtigd, waaronder de meeste Europese landen.
Nu Nederland het verdrag ratificeert verplicht zij zich om ermee aan de slag te gaan.
Dat betekent onder andere dat gelijkwaardige deelname aan de samenleving wettelijk wordt vastgelegd. De ratificatie zorgt ook voor bewustwording; dat toegankelijkheid de norm wordt, in gebouwen, maar ook tot informatie op websites en apps.
Meer informatie is te vinden in een zorgwijzer .
[door: Lotte Bloemendaal]