Naar vermogen leren participeren.

Wethouder Elly van Wageningen is op bezoek geweest bij ZMLK-school De Zevenster voor zeer moeilijk lerende kinderen. De Zevenster is als onderdeel van de Stichting SchOOL een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen en jongeren van 4 tot en met 20 jaar.
Aanleiding van het bezoek was nagaan wat het toekomstperspectief voor deze jongeren is. Wat hebben deze jongeren op de school en na de afronding van de schoolloopbaan nodig om met succes en naar vermogen deel te nemen aan de samenleving? Tijdens de rondgang door de school ontmoette de wethouder jongeren en docenten en sprak met hen over dit thema.
Lees meer over dit bezoek op website van de Gemeente Lelystad .