Mystery Guest in Gordiaan

161011-mysteryguest Winkels in Gordiaan beoordeeld op klantvriendelijkheid.
Op initiatief van Stichting GOL, die in Lelystad opkomt voor de belangen van mensen met een beperking, is er een klein onderzoek uitgevoerd naar de omgang van winkelpersoneel met mensen met een beperking.
Het doel was na te gaan of klanten met een zichtbare of onzichtbare beperking, net zo te woord worden gestaan als klanten zonder beperkingen. Immers deze klanten zijn ook kopers en hebben evenveel recht op gelijke behandeling, aandacht en advies.
Op 6 oktober zijn daarom door een mystery guest (acteur Richard Boer, zie foto) 10 winkels bezocht in het winkelcentrum Gordiaan.Van deze 10 winkels hebben de medewerkers van 9 winkels het erg goed gedaan. Er was ruim tijd en aandacht om de vraag van deze ‘klant’ helder te krijgen en er zijn goede adviezen gegeven. Wij, van het GOL zijn blij met deze 9 winkeliers en hun medewerkers. Even goed blijft er nog veel te doen om medewerkers van winkels voldoende aandacht te laten hebben voor klanten met een beperking.
Volgend jaar gaan we weer op stap om bewustwording voor mensen met een beperking onder het Lelystads winkelpersoneel te vergroten.

[Dit was een activiteit van Stichting GOL in samenwerking met de Stichting Mee en de Hersenstichting .]