Mystery Guest in Bataviastad

kleine afbeelding mystery-guestOp initiatief van Stichting GOL en in samenwerking met de Stichting MEE en de Hersenstichting, is er een klein onderzoek uitgevoerd naar de omgang van winkelpersoneel met mensen met een beperking, met name mensen met niet aangeboren hersenletsel.
Het doel was na te gaan of klanten met een zichtbare of onzichtbare beperking net zo te woord worden gestaan als klanten zonder beperkingen. Immers deze klanten zijn ook kopers en hebben evenveel recht op gelijke behandeling, aandacht en advies.
Op 9 november jl. zijn daarom door een mystery guest (acteur Bert van Apeldoorn) 11 winkels bezocht in Bataviastad.
Van deze 11 winkels hebben de medewerkers van 10 winkels het erg goed gedaan. Er was ruime tijd en aandacht om de vraag van deze ‘klant’ helder te krijgen en er zijn goede adviezen gegeven. Wij, van het GOL zijn blij met deze 10 winkeliers en hun medewerkers. Evengoed blijft er nog veel te doen om medewerkers van winkels voldoende aandacht te laten hebben voor klanten met een beperking.
Volgend jaar gaan we weer op stap om bewustwording voor mensen met een beperking onder het Lelystads winkelpersoneel te vergroten.

Voor meer informatie kunt met ons contact opnemen: 0320 230828.
 info@gol-lelystad.nl
foto acteur voor een van de bezochte winkels