Mantelkring zorgt voor de mensen die zorgen

logo welzijn lelystadDe gemeente Lelystad gaat met Mantelkring en OpenJeHart extra ondersteuning bieden aan respectievelijk mantelzorgers en mensen met een klein sociaal netwerk. Deze projecten worden, in nauwe samenwerking met Welzijn Lelystad, vanaf 1 oktober uitgevoerd door het Drontense Bureau LWPC.
Als mantelzorger merk je vaak dat het, door de zorg die je een naaste biedt, lastig is om sociale contacten te onderhouden. Tegelijkertijd zijn ontspanning, het delen van je verhaal en onderlinge herkenning heel belangrijk om vol te kunnen houden.

Mantelkring ondersteunt mantelzorgers in het leggen en onderhouden van onderlinge vriendschappen. Er zijn minimaal twee door coaches begeleide bijeenkomsten per week, waarbij men de gelegenheid krijgt om echt even iets voor zichzelf te doen en uit hun zorgende rol te stappen. Door te wandelen is men in beweging en wordt ook de fysieke gezondheid bevordert. Ook zijn er maandelijkse themabijeenkomsten rondom onderwerpen die vanuit de deelnemers worden aangedragen. Voorbeelden van behandelde thema’s zijn: Verandering van intimiteit, De kunst van het vragen, Hoe kom je tot waardering van jezelf.
Voor wie de zorgvrager niet alleen kan laten is in onderling overleg een Mantelkringmaatje beschikbaar, dat hem of haar tijdens die afwezigheid gezelschap houdt.
Via Mantelkring doet men nieuwe contacten op en ontstaat er een vangnet. Samenwerking met Vraagelkaar (digitaal platform waarbij informele vraag en aanbod worden gekoppeld), zorgt ervoor dat vragen om extra hulp direct beantwoordt worden en in praktijk gebracht. Kijk voor meer informatie op www.mantelkring.nl.