Veiligheid

Resultaat Projectgroep Veiligheid

Het doel dat de projectgroep Veiligheid voor ogen heeft is een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van mensen met een functie beperking.

Resultaten in 2009:

  • Folder t.b.v. individuele redzaamheid van mensen met een beperking
  • Folder toegankelijkheid (voor ontwikkelaars/architecten)
  • Bij een rampenoefening gebruik maken van mensen met een functiebeperking.

Bij het maken van keuzes voor 2010  over waar wij een bijdrage aan leveren, is vooral gekeken naar de behoeften vanuit de doelgroep zelf. Er is uiteindelijk gekozen in te zetten op drie verschillende invalshoeken.

 

Informatie voor hulpverleners:
Er is een kaart ontwikkeld die opgehangen kan worden in de meterkast. Door deze kaart zichtbaar in de meterkast op te hangen is voor de hulpverleningsdiensten in één oog opslag duidelijk waar zij rekening mee moeten houden, bijvoorbeeld als er brand uitbreekt in de woning of in een gebouw. Zijn er mensen aanwezig die doof zijn of in een rolstoel zitten, zijn er mensen met een verstandelijke beperking of mensen met ademhalingsproblemen. Hierdoor kunnen de hulpverleners nu vrij snel gericht hulp verlenen. KLIK HIER OM DE KAART TE DOWNLOADEN.

 

Kennismaken met de brandweer:
De brandweer zet dit jaar ook in op zelfredzaamheid. Wat kunnen mensen zelf doen om brand te voorkomen, maar ook wat kunnen of moeten ze doen als er brand uitbreekt. De brandweer organiseert bijeenkomsten om mensen hierover te informeren en te laten oefenen. De brandweer richt zich dit jaar al op ouderen, maar ook op mensen met een verstandelijke beperking. Vooral voor deze laatste groep is het van belang dat er ook gelegenheid is kennis te maken met de brandweer. Zo’n brandweerpak maakt namelijk best indruk.
Op 4 september is een groep van stichting Gerbera te gast geweest op de brandweerkazerne tijdens de jaarlijkse open dag. De brandweer heeft uitleg gegeven en ze kregen een uitgebreide rondleiding. Op 18 november is op een vestiging van Triade een proef gedaan met het geven van voorlichting in combinatie met een ontruimingsoefening aan mensen met een verstandelijke beperking.

 

Uitgankelijkheid in gebouwen:
Vorig jaar is er een projectgroep actief geweest die zich heeft bezig gehouden met de toegankelijkheid van gebouwen. Dit betekent dat er bij nieuwbouwprojecten rekening moet worden gehouden met het feit dat ook mensen met een functiebeperking de gebouwen zonder problemen moeten kunnen bereiken en in moeten kunnen. In de praktijk blijkt dat niet altijd een vanzelfsprekendheid te zijn. Uitgankelijkheid gaat over het goed en veilig kunnen verlaten van een gebouw, evenzo belangrijk. Deze werkgroep ontwikkelt een checklist voor uitgankelijkheid. De ontwikkeling van de MFA Zuiderzeewijk zal als pilot dienen om te komen tot deze checklist.