Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

 

bijlage 4

 

Het doel van deze project groep is:

  • iedereen heeft toegang tot openbare gebouwen en daar kan doen wat men moet doen;
  • iedereen heeft de gelegenheid om van de ene plek naar de andere te komen;
  • iedereen kan gebruik maken van openbaar vervoer.

Bovenstaande wordt verankerd in beleid, procedures en processen. Het streven is om dit in 2019 gerealiseerd te hebben.

Als men het heeft over toegankelijkheid spreekt men vaak van de term: BTBV.

BTBTV staat voor Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid en Veiligheid. Een kwaliteit van gebouwen en de openbare ruimte waardoor mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig en gelijkwaardig gebruik kunnen maken van de openbare ruimte en gebouwen met een openbare functie. Veiligheid staat met name voor de mogelijkheden om tijdens een calamiteit toch het gebouw snel te kunnen verlaten, terwijl liften en enkele verkeersruimten niet beschikbaar zijn.

Het is mogelijk om de toegankelijkheid te laten ‘keuren’. Dit gebeurt door middel van bepaalde ITS criteria. Het Internationaal Toegankelijkheidssymbool (ITS) is een minimum prestatieniveau voor handbewogen rolstoelen en geleiding van mensen met een (audio)visuele beperking (kleurcontrast, geleidelijnen en ringleiding).