Werkgroep Sport

 

De werkgroep sport heeft als doel de sportparticipatie onder inwoners met een beperking te verhogen.

De werkgroep sport heeft aangehaakt bij het evenement “Lelystadse spelen” met als doel dit  te verbreden voor de doelgroep, mensen met een beperking. Daarnaast is en wordt er, in lijn met de voorstellen die zijn vastgesteld door de raad in de gemeentelijke  uitvoeringsnota sport 2009- 2012, geprobeerd Lelystadse verenigingen te ondersteunen en te motiveren (structureel) activiteiten aan te bieden voor mensen met een beperking.

De Lelystadse spelen zijn georganiseerd door Welzijn Lelystad en Sportbedrijf Lelystad om onder ouderen en mensen met een beperking een gezonde leefstijl te promoten en te laten zien welke activiteiten en sportmogelijkheden er zijn, met als doel mensen actief aan het sporten te krijgen.
Er zijn tijdens dit evenement diverse activiteiten georganiseerd waar ook mensen met een beperking actief aan konden deelnemen. Daarnaast was deze dag  voor verschillende verenigingen en aanbieders een uitgelezen mogelijkheid om activiteiten en aanbod onder de aandacht te brengen bij de doelgroep.

In 2011 is, in samenwerking met het Sportbedrijf Lelystad en Sport Service Flevoland, het project Special Heroes gestart op de scholen de Anger, de Rede, en het Aurum College. In 2012 wordt het project voortgezet met de andere scholen voor speciaal onderwijs in Lelystad. Er wordt met verschillende verenigingen samen gewerkt om zo voor de kinderen uit het speciaal onderwijs een binnenschool, naschools en buitenschools aanbod op te zetten.

Ook biedt het Sportbedrijf Lelystad op het gebied van sporten voor mensen met een beperking incidentele activiteiten aan, zoals sportdagen en sporttoernooien of sluit zij aan bij bestaande evenementen.

Zo is er een speciale informatieavond geweest, georganiseerd door het sportsteunpunt lelystad en Sport Service Flevoland, waarbij een aantal vitale  sportverenigingen zijn uitgenodigd om met elkaar te kijken welk aanbod er al is en welke ervaringen zijn opgedaan. Op basis hiervan wordt gekeken of op korte termijn binnen de vereniging (nieuw) aanbod kan worden gecreëerd en kader kan worden vrijgemaakt om sportactiviteiten voor de doelgroep vorm te geven en te begeleiden.

Het sportsteunpunt en het Sportbedrijf gaan hier tijdens het jaarlijkse sportcafé vervolg aan geven door ook andere verenigingen te informeren en te betrekken. Uitgangspunt is dat de vitale sportverenigingen “het goede voorbeeld geven” zodat met deze ervaringen ook andere verenigingen kunnen worden geënthousiasmeerd en aanbod wordt gecreëerd voor mensen met een beperking. Dit moet ertoe leiden dat meer inwoners met een beperking gaan sporten en daar waar mogelijk integratie plaats vindt binnen verenigingen tussen valide en invalide sporters.