Autistisch Spectrum Stoornissen

Verstandelijke beperkingen

Overige

 

Autistisch Spectrum Stoornissen

10 Dingen

Alleen met mijn wereld

Altijd weer wat!

Aspergirls

Autisme en spel

Autisme verteld

Autisme is zo gek nog niet

Geef me de 5

 

10 Dingen

Ellen Notbohm
Er komt gelukkig steeds meer kennis en informatie beschikbaar over autisme spectrumstoornissen bij kinderen. Maar het blijft moeilijk om je echt een voorstelling te maken van hun belevingswereld en de problemen waarmee ze in onze samenleving dagelijks worden geconfronteerd. In 10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme wordt op betrokken wijze en met de nodige humor verteld hoe het leven van kinderen met autisme er uitziet en hoe je hun omgeving aanzienlijk kunt vergemakkelijken én verrijken. Ellen Notbohm, moeder van een kind met autisme, vertelt in tien hoofdstukken de essentiële dingen die een kind met autisme zelf meestal niet goed kan vertellen of uitleggen, maar waardoor de mensen om het kind heen beter in staat zullen zijn hen te helpen en te steunen in een wereld die voor hen vaak heel ingewikkeld is.

 

Alleen met mijn wereld

Wessel Broekhuis
Een autistische jongeman van zestien schrijft over zijn leven op een indringende wijze; over zijn zoektocht naar een echte identiteit. Hij heeft een drang om te schrijven en om muziek te maken; zijn echte voorkeur is het spelen en maken van metalrock. Hij neemt de lezer mee naar hoe zijn leven tot nu toe is verlopen: de ontdekking dat hij anders is dan anderen, zijn angsten als hij zich dit bewust wordt. Hij vermijdt zoveel mogelijk prikkels uit zijn omgeving om niet afgeleid te worden. Als je zo leeft, dreig je in eenzaamheid of een zeker isolement vast gehaakt te worden. In hem leeft ook het verlangen om bij anderen te zijn, muziek te maken en daaraan veel plezier te beleven. Hij vertelt over hoe hij was verdwaald in zichzelf en zijn omringende wereld. De vermoedelijke oorzaken geeft hij ook aan: hoe informatie bij je binnenkomt en in je zenuwgestel verwerkt wordt, meestal gebeurt dat op een andere wijze dan bij anderen. Er zijn vaak heel specifieke voorkeuren die hem intens bezig houden. Bij hem is dat zijn diepe drang tot schrijven van teksten en verhalen. Een heel bijzonder relaas, omdat de verstaansvaardigheid of de uitdrukkingsvaardigheid bij een autistisch mens vaak tekort schiet; bij Wessel is dat niet het geval. – Drs. H. Menkveld

 

Altijd weer wat!

Florine Puts
De basisschoolleerlingen Jessica en Julian hebben veel gemeenschappelijk: ze zijn een tweeling van tien jaar, zitten in dezelfde klas, maar zijn ook heel verschillend want Julian heeft een autistische stoornis. In de klas, maar ook thuis leidt dat vaak tot problemen, want door zijn autisme gedraagt Julian zich vaak anders, neemt hij dingen letterlijk en kan hij niet tegen verrassingen. Jessica heeft het er moeilijk mee, maar als er in de klas over wordt gepraat en haar duidelijk wordt dat sommige klasgenoten het thuis om diverse redenen ook niet makkelijk hebben, voelt ze zich niet meer zo alleen met haar problemen. Toegankelijk verhaal over de belevenissen van een zogenaamd “brusje”, een broer of zus van iemand met een stoornis. Het autisme van Julian wordt op een betrokken wijze en met humor beschreven waarbij bepaalde gedragingen op een natuurlijke wijze in de verhaallijn zijn verwerkt. Aan het eind van elk hoofdstuk wordt in een blauw cursieve tekst uitleg gegeven over de opvallende gedraging(en). Met enkele informatieve pagina’s voor ouders met uitleg over begrippen en (web)adressen. Eventueel bruikbaar als basis voor gesprek in de klas. Het boek is voorzien van enkele toepasselijke kleurentekeningen. Kleine druk. Vanaf ca. 10 jaar.

 

Aspergirls

Rudy Simone
De Amerikaanse schrijfster heeft zelf Asperger en ze begeleidt lotgenotes. Ze heeft dit boek geschreven op grond van haar ervaringen en van gesprekken met meer dan 35 vrouwen met Asperger. Haar hoofdmotief is dat Asperger niet minder vaak voorkomt bij vrouwen dan bij mannen, maar dat het te weinig wordt gediagnosticeerd omdat het zich anders voordoet. Ze behandelt uitgebreid verschillende aspecten (zoals verbeeldingskracht, overprikkeling, logisch en letterlijk denken, vriendschappen en sociale omgang, woedeaanvallen) en situaties in het leven (zoals school, puberteit, universiteit, werk en carrière, huwelijk). In elk hoofdstuk beschrijft ze het bepaalde aspect of de bepaalde situatie uitvoerig en goed geanalyseerd, met de problemen die Aspergirls daarbij ondervinden. En daaropvolgend geeft ze advies aan de Aspergirl, aan ouders en aan professionals en partners. In elk hoofdstuk zijn korte verhelderende annotaties opgenomen van de vrouwen die ze geïnterviewd heeft. De schrijfster wil bereiken dat Aspergirls afkomen van het stigma dat ze niet volwaardig zijn; dat ze meer inzicht en zelfvertrouwen krijgen en daarmee met meer succes hun zo veel voorkomende depressie zullen bestrijden en dat hulpverleners het syndroom bij vrouwen en meisjes zullen herkennen.

 

Autisme en spel

Jannik Beyer en Lone Gammeltoft
Creatieve en praktische ideeën voor spelactiviteiten. In het eerste deel van deze uitgave wordt autisme uitgelegd door de (spel)ontwikkeling van deze kinderen te vergelijken met die van niet-autistische kinderen. Tevens komen aan de orde: het belang van spel, de vroege vormen van spel en spelobservatie. In het tweede deel worden specifieke en gedetailleerde ideeën geboden voor het plannen van spelactiviteiten: ideeën die direct thuis en op school kunnen worden toegepast. Hoewel de concrete speltips in het bijzonder toepasbaar bij kinderen met een mindere begaafdheid, zijn de strategieën bruikbaar voor alle kinderen met autisme.

Recensie(s)
NBD|Biblion recensie
Dit boek geeft in heldere bewoordingen inzicht in autisme en de heilzame effecten van spel voor kinderen met deze aandoening. In het eerste deel van het boek wordt de ontwikkeling in spel van kinderen met autisme vergeleken met niet-autistische kinderen. Ook wordt uitgelegd hoe belangrijk spel is. In het tweede deel worden specifieke ideeen geboden voor het plannen van spelactiviteiten. Ideeen die door iedereen toegepast kunnen worden. Het boek is een inspiratiebron voor deskundigen en ouders die op zoek zijn naar creatieve en praktische ideeen voor spelactiviteiten voor kinderen met autisme. Het bevat zwart-witfoto’s; de indeling is overzichtelijk door de structurering in hoofdstukken en paragrafen met tussenkopjes. Achterin is een bibliografie te vinden. De auteurs hebben beiden ruime ervaring in het werken met kinderen met een autismespectrumstoornis.

 

Autisme verteld

Cis Schiltmans
Vanuit het oogpunt van de autisten biedt dit boek een beschrijving van hun beleving, hun plaats, de waardering die ze krijgen als mens in de samenleving met niet-autisten. Het gaat om tot voor kort en nu nog voor velen geheel onbekende ervaringen, meningen en interpretatie van kenmerken van autisten. Heel opvallend is de moeite met communicatie, waarin de autist rechtstreeks, zonder omwegen, niet paradoxaal, zonder verbloemingen spreekt en juist in de war geraakt van alle indirectheid. Daarnaast is ook de intiemere relatie moeilijk voor velen, omdat de emotionaliteit zo anders is, gebaseerd op andere waarnemingen. De informatieverwerking door autisten en niet-autisten gebeurt heel verschillend. De autist verbijzondert doordat hij zo gedetailleerd waarneemt. De niet-autist veralgemeniseert. Een wereld gaat open voor niet-autisten bij het lezen van deze verhalen. Het is een bijzonder goede bijdrage om elkaar beter te verstaan. De auteurs zijn autisten, de samenstelster en inleidster is moeder van een autist.

 

Autisme is zo gek nog niet

Gery Quak en Karel Smeets
Dit boek maakt deel uit van een serie van acht thematische boekjes. Dit boek is vooral geschreven voor ouders en leerkrachten/begeleiders van leerlingen met autisme in het reguliere en speciale basisonderwijs. Het boek verduidelijkt autisme zowel vanuit de praktijk als vanuit een theoretisch kader. Het is een zeer gestructureerd, duidelijk en informatief boek dat heel gemakkelijk te lezen is. Voorbeelden zijn voorzien van een kader met een donkere achtergrond. Het boek is ontwikkeld door het CPS onderwijsontwikkeling en advies. Het bevat een literatuurlijst.

 

Geef me de 5

Colette de Bruin-Wanrooij
Een methode om mensen met een stoornis in het autismespectrum duidelijkheid en structuur te bieden en ze te leren zelfstandig te functioneren. De methode is ontwikkeld en geoctrooieerd door gedragsdeskundige autisme Colette de Bruin-Wanrooij.
Ajeb Ala Asielati (Geef me de 5 in het Arabisch)

 

Verstandelijk Beperkingen

Basisboek ondersteuning

Boekje open

Couscous en kniekousen

Een ander spoor

 

Basisboek ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking

Lida Nijgh en Aart Bogerd
De auteurs (werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) hebben met deze publicatie een vernieuwde en geactualiseerde opvolger voor het boek ‘Begeleiding van verstandelijk gehandicapten’ (1992; een zevende druk daarvan verscheen in 1992) geschapen. Dit basisboek (mbo/hbo-niveau) beschrijft in kort bestek nagenoeg alle aspecten van een vernieuwend en dynamisch werkveld – onder meer aspecten van de verstandelijke beperking, instellingen, ondersteuningsvormen en methodieken, kwaliteitsaspecten en professionaliteit. Dit uiterst actuele en goed toegankelijke basisboek is gericht op de opleiding van toekomstige begeleiders, verzorgers en behandelaars in de zorgtak voor mensen met een verstandelijke beperking. Gezien het omvattende en gecomprimeerde karakter van de uitgave is het ook geschikt voor een zeer breed en geïnteresseerd publiek.

Boekje open over verstandelijke beperkingen

Gonnie Eggink
Meer dan ooit hebben mensen met beperkingen informatie nodig vanwege hun maatschappelijke integratie. Boekje open is een serie over leesbevordering aan de hand van thema’s in kinderboeken, en is erop gericht de volwassen omgeving van kinderen enthousiast te maken voor (voor)lezen. Deel 2 over verstandelijke handicaps biedt een inventarisatie van aantrekkelijke boeken en andere geschikte kijk- en luistermaterialen met daaruit een selectie van fragmenten, gedichten en illustraties. Deze zijn niet alleen geschikt voor kinderen, maar ook voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap. Gelukkig bestaat het aanbod niet alleen uit speciaal voor hen geschreven boeken. Deze publicatie biedt ouders, (toekomstige) leerkrachten en begeleiders, sociaal- pedagogische centra, bibliotheken e.a. een overzicht van het hedendaags aanbod aan materialen en een adressenlijst van belangrijke instanties. Met literatuurlijst. Auteur is consulent leesgehandicapten en maakt vertalingen en bewerkingen gericht op mensen met leesmoeilijkheden.

Couscous en kniekousen

Martine Delfos en Isabel Geeraerts
Mama Medina is lief en ze kan heerlijk couscous maken. Maar Mama Medina kan geen klok kijken. En ze kan ook niet goed lezen. En ze kan ook niet rekenen. Als ze samen een cadeautje gaan kopen dan weet Mama Medina niet hoe ze moet betalen. Dan moet Diana haar helpen. Dan zegt mama tegen de kassajuffrouw: ‘Ik ben niet gewend met die euro’s.’ Eerst dacht Diana dat het waar was, maar ze kan ook niet de optelsommen maken die Diana op school krijgt. Heel makkelijke sommen.
Diana woont in een pleeggezin omdat Mama Medina, haar buikmama, niet goed voor haar kan zorgen. Het liefst zou ze een gewone mama hebben, maar ze vindt Mama Medina wel heel erg lief. Couscous en kniekousen is een therapeutisch kinderboek. Het verhaal is bedoeld om kinderen te helpen die opgroeien met een ouder die verstandelijk beperkt is. Maar ook om de mensen om het kind heen te helpen het kind te begrijpen.
Een ouder met een verstandelijke beperking is voor kinderen vaak onbegrijpelijk en soms heel pijnlijk. Ouders en kinderen schamen zich hier soms voor. Dat is niet terecht, het komt door wat de maatschappij allemaal van ons verwacht. Sommige mensen kunnen daar niet aan voldoen. Het is aan de maatschappij om daar rekening mee te houden en aan de mensen zelf om er goed mee om te leren gaan.
Couscous en kniekousen is een voorleesverhaal voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar. Martine Delfos is psycholoog en schrijver. Zij schrijft onder andere therapeutische verhalen voor kinderen.

Een ander spoor

Roel Kok, Bertho Smit
Leerboek over de professionele ondersteuning van mensen met een verstandelijke handicap, met aandacht voor de kwaliteit van het bestaan, de emancipatie en belemmeringen, het ontwikkelingsgerichte ondersteuningsproces en de achterliggende visies. De ervaren auteurs geven duidelijk inzicht in de consequenties van de nieuwe zorgvisie. Voor (aankomend) begeleiders in de gehandicaptenzorg is de publicatie belangrijk en nuttig. Ook ouders en anderen met een verstandelijk gehandicapte in hun omgeving kunnen hun winst doen met de inhoud, mits ze doorzien dat hun eigen inbreng niet onderdoet voor de professionele ondersteuning waarop in het boek alle nadruk wordt gelegd. De systematische oriëntatie op professionele zorgverleners maakt het boek iets minder interessant voor openbare bibliotheken.

 

Overige

 

Pony aan zee

Ella Weisbrod
Een indringend leesboek voor kinderen vanaf 10 jaar, over het leren leven met een (plotseling) gehandicapt familielid. Uitgave (2005) van Kwintessens NZV Uitgevers. Bestellen via website www.kwintessens.nl, categorie leesboeken, bestelnummer 5177, € 9,25 (reductie bij meer exemplaren)

 

Altijd de sterkste thuis:

C. van Dullemen
Opgroeien met een chronisch zieke ouder
De schrijfster is zelf opgegroeid met een moeder met MS. Naar aanleiding van gesprekken die ze voerde met 20 andere jonge mantelzorgers beschrijft Caroline van Dullemen de problematiek die jongeren in hun volwassen leven tegen kunnen komen.