Lichamelijke beperking

[button style=”button_blue” size=”button_mini” btn_disable=”0″ url=”http://www.gol-lelystad.nl/agenda22/projectgroepen/onderwijs-en-jeugd/581-2/beperkingen/” ]Beperkingen[/button]
[button style=”button_blue” size=”button_mini” btn_disable=”0″ url=”http://www.gol-lelystad.nl/agenda22/projectgroepen/onderwijs-en-jeugd/581-2/beperkingen/adha-add/” ]Adha-add[/button]
[button style=”button_blue” size=”button_mini” btn_disable=”0″ url=”http://www.gol-lelystad.nl/agenda22/projectgroepen/onderwijs-en-jeugd/581-2/beperkingen/lichamelijke-beperking/” ]Lichamelijke beperking[/button]
[button style=”button_blue” size=”button_mini” btn_disable=”0″ url=”http://www.gol-lelystad.nl/agenda22/projectgroepen/onderwijs-en-jeugd/581-2/beperkingen/verstandelijke-beperking-2/” ]Verstandelijke beperking[/button]

 

D.  Lichamelijke beperking

 

Inleiding

 

Op deze pagina wordt aandacht besteed aan de gevolgen voor kinderen in de basisschoolleeftijd met een lichamelijke of motorische beperking, gevolgd door enkele tips en adviezen hoe deze kinderen in de groep te begeleiden en hoe hen fysiek in staat te stellen mee te doen.

Kenmerken

Een persoon met een lichamelijke of motorische beperking is iemand die door een probleem aan zijn ledematen gehinderd wordt in zijn handelingen en/of bewegingen.

 

Tips en adviezen

Sluit aan bij het kind. Denk aan mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Zoek uit wat het kind wel kan. Denk aan een aangepaste werkplek, aangepast spel en/of opdrachten, aangepaste materialen/gereedschappen, speelgoed van bijvoorbeeld speel-o-theken, enz.

Wanneer sprake is van een lichamelijke beperking zijn drie aspecten van belang, namelijk de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van scholen.
Bereikbaarheid bepaalt of iemand ergens kan komen. Dit komt dus nog vóór toegankelijkheid. Het gaat dan om de infrastructuur, de openbare ruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toegangspaden naar een gebouw en de parkeervoorzieningen.

De toegankelijkheid bepaalt of iemand toegang heeft tot iets. Dat kan gaan over een gebouw of ruimte (binnen kunnen komen dus), maar ook of iemand toegang heeft tot bijvoorbeeld informatie of een dienst. Denk hierbij o.a. aan toegangsdrempels, niveauverschillen, bereikbaarheid van eventuele verdiepingen.

Vaak wordt dit gerelateerd aan ‘de rolstoel’. Het begrip is echter veel breder. Er wordt dan ook liever gesproken over ‘Integrale toegankelijkheid‘.

Na bereikbaarheid en toegankelijkheid komt bruikbaarheid. Wanneer iemand bijvoorbeeld bij een gebouw is gekomen en vervolgens binnen is gegaan, dan is het natuurlijk wel van belang dat diegene kan doen waarvoor hij/zij gekomen is. Voorbeelden hierbij zijn aangepast meubilair in klas, invalidentoilet.

Waar het bij toegankelijkheid gaat over het wel of niet binnen kunnen komen van een gebouw, gaat het bij uitgankelijkheid juist over het kunnen verlaten van een gebouw. Kan iedereen bij een calamiteit snel en onbelemmerd vluchten naar een veilige plek.

Mocht u meer informatie willen over toegankelijkheid, dan kunt u contact opnemen met de stichting GOL voor concrete tips en adviezen. E-mail info@gol-lelytad.nl of telefoon 0320-230828.