Naschoolse activiteiten in Lelystad

Iedereen doet mee aan de naschoolse activiteiten in Lelystad

Stichting Welzijn Lelystad biedt op scholen activiteiten aan na schooltijd. Deze activiteiten worden aan alle leerlingen van de scholen aangeboden, ook de leerlingen met een beperking. Daardoor kan het komen dat er kinderen zijn die net een andere aanpak nodig hebben. een voorbeeld hierover is Linda. Linda is door haar moeder aangemeld. De begeleidster geeft uitleg over wat er gedaan moet worden en vraagt of iedereen de opdracht heeft begrepen. Wanneer de kinderen mogen beginnen, doet Linda niets. Ze zit aan de tafel en kijkt wat voor zich uit. De begeleidster vraagt opnieuw of alle kinderen de opdracht hebben begrepen. Linda reageert nog steeds niet. De begeleidster vraagt Linda of zij het wel begrepen heeft en waarom ze niet met de opdracht begint. Linda geeft aan dat ze niet weet wat ze moet doen.

 

foto Spelende kinderen

De samenleving is pas compleet als iedereen mee kan doen. Om mensen met een (lichamelijke, verstandelijke, visuele, auditieve, psychische en/of chronische) beperking in staat te stellen als ‘volwaardige burger’ aan de maatschappij deel te nemen, dienen onder meer de algemene voorzieningen toegankelijk te zijn.

In Lelystad denken Welzijn Lelystad, Sportbedrijf Lelystad en Centrum voor Kunstzinnige Vorming samen na over de toegankelijkheid van voorzieningen en naschoolse activiteiten die voortvloeien uit het brede schoolbeleid. Een van de doelstellingen van het brede schoolbeleid in Lelystad is dat alle leerlingen in de basisschoolleeftijd kunnen meedoen aan deze activiteiten, dus ook leerlingen met een beperking. Vakdocenten die de naschoolse activiteiten verzorgen kunnen te maken krijgen met kinderen met  o.a. de volgende beperkingen:
ASS, verstandelijke beperking, ADHD/ADD, PDD-NOS of een lichamelijke beperking.

 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een beperking vijf keer meer kans hebben om gepest te worden dan kinderen zonder beperking (10,8% tegen 2,2%). Leerlingen met een beperking vallen op, vooral op een reguliere school. Zij komen in een uitzonderingspositie terecht, kunnen niet met alles meedoen, moeten soms lessen verzuimen in verband met therapie en hebben vaak extra aandacht van de leraar nodig. Die uitzonderingspositie kan jaloerse gevoelens oproepen en leiden tot pesten. Leerlingen met een beperking zijn vaak ook extra kwetsbaar voor seksuele intimidatie. Dit komt doordat zij vaak afhankelijk zijn van anderen, waardoor er een machtsverschil ontstaat. Van belang is dat men zich hier bewust van is en dat er rekening mee wordt gehouden.

De informatie, tips en adviezen op deze  website zijn  in de eerste plaats bedoeld voor de begeleiders van naschoolse activiteiten. Ook leerkrachten en ouders kunnen terecht op deze site.  Met deze  informatie, tips en adviezen willen wij bewerkstellingen dat meer leerlingen met een beperking deelnemen aan naschoolse activiteiten in Lelystad.

De  website maakt onderdeel uit van Agenda 22 in Lelystad. ‘Mensen (in dit geval leerlingen in het reguliere basisonderwijs) met een beperking hebben van de maatschappij soms meer ondersteuning nodig dan andere mensen om dezelfde levensomstandigheden te bereiken. Deze ondersteuning mag nooit beschouwd worden als een privilege: ‘het is een recht van elk mens’.

Via onderstaande links krijgt u meer informatie over de ontwikkeling van kinderen en eventuele beperkingen waarmee ze te kampen kunnen hebben.

 

De normale ontwikkeling

 

Als de ontwikkeling anders loopt

 

Wanneer u meer wilt lezen over beperkingen vindt u hier een lijst met boektitels en bijbehorende beschrijvingen

Boektitels / Beschrijvingen

 

Wanneer u na het lezen van deze site vragen heeft over de informatie op deze website dan kunt u contact opnemen met

info@gol-lelystad.nl

 

Wanneer u hulp nodig heeft of wilt praten over ontwikkelingen en mogelijkheden van een kind, dan zijn er in Lelystad diverse organisaties die u hierbij van dienst kunnen zijn.

Diverse Organisaties