Wendy van Kempen, vrijwilliger bij Stichting AAP


Wat betekent werken en een baan hebben voor jou?

“Werken betekent voor mij een betaalde baan hebben, dus inkomen hebben en het vergroten van mijn onafhankelijkheid”. Dit heeft zij nu dus niet, dus zou je kunnen kijken of je ook vrijwilligerswerk kunt gaan doen. “Werk geeft ook regelmaat en je krijgt hierdoor meer sociale contacten“.

 

Welke kwaliteiten van jou hebben er voor gezorgd dat je de baan die je nu hebt kunt behouden?
“Ik doe vooralsnog vrijwilligerswerk. Mijn kwaliteiten zijn mijn doorzettingsvermogen, sociale vaardigheden en daarnaast ben ik moedig, initiatiefrijk en beschik ik over een reëel zelfbeeld.”

 

Je hebt een beperking. Voor welke uitdagingen stelt dit jou, je werkgever en je collega’s?
“Ik wil me niet verschuilen achter mijn beperking. Voor mij is het altijd de uitdaging om uit mijn vrijwilligerswerk voldoening en energie te blijven halen. Voor mijn werkgever blijft het de uitdaging om goed te blijven luisteren naar de mogelijkheden en onmogelijkheden en hierna te handelen.”

 

In hoeverre heb je te maken gekregen met vooroordelen ten aanzien van mensen met een beperking? Hoe ga jij zelf met deze vooroordelen om?
“Mijn beperking is niet zichtbaar, hierdoor vragen mensen zich soms af waarom ik niet gewoon een baan heb. Als mensen dit zeggen en ‘ver’ van mij af staan dan leg ik dat naast mij neer. Wordt er kritiek geleverd door mensen die dicht bij mij staan dan geeft dat mij een negatief gevoel.”

Wat zou er volgens jou gedaan kunnen worden om de kansen van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt te vergroten?
“Er zou kunnen worden geprobeerd de zienswijze van werkgevers wat te verbreden, bijvoorbeeld door Mindset, een methode om denkpatronen te veranderen. Probeer als werkgever buiten kaders te denken.”

 

Wat is jouw gouden tip voor Lelystadse werkgevers?
“Kijk bij een sollicitatie niet naar de beperkingen van een kandidaat maar naar de kwaliteiten. Een workshop geven aan de werkgever en collega’s over beperkingen kan ook een bijdrage leveren aan de acceptatie en het wegnemen van vooroordelen.”

 

Hoe werk jij aan je eigen ontwikkeling en wat hoop je over 3 jaar te hebben bereikt binnen jouw werk?
“Ik hoop nog eens een andere functie te krijgen bij Stichting AAP en ik wil blijven werken aan mijn eigen ontwikkeling.”