Welzijn Lelystad, interview met Michel Langereis, manager stedelijk diensten

Welzijn Lelystad, interview met Michel Langereis, manager stedelijk dienstenkantoor

Waarom is er iemand, of worden er ook bij jullie mensen met een beperking in dienst genomen?

“Omdat het hebben van een beperking geen belemmering hoeft te zijn voor het uitvoeren of vervullen van de functie of vacature.”

 

Wat betekent volgens jou om iemand met een beperking in dienst te hebben?
“Het betekent volgens mij drie dingen: je neemt als organisatie je maatschappelijke verantwoordelijkheid, je biedt kansen aan mensen met een beperking en je laat zo iedereen mee doen in de maatschappij waardoor je laat zien dat je hierop een actief beleid voert . Dit alles kan bijdragen tot een stuk bewustwording.”

Welke kwaliteiten van de werknemer, met een beperking, hebben ervoor gezorgd dat die werknemer in dienst is genomen?

“Mijn vaste overtuiging dat men ondanks een beperking, tot veel in staat is. Op eigen kracht en door doorzettingsvermogen, wilskracht en de juiste mentaliteit.”

 

Voor welke uitdaging worden werknemer en collega’s gesteld?

“Ik zie het als uitdaging om mensen met een beperking gewoon te laten meedraaien op de werkvloer, intercollegiaal, zonder “zieligheid”. Indien mogelijk met dezelfde taken en opdrachten als de collega’s. En door de benadering om dezelfde gelijke behandeling te geven”

 

Wat zou er volgens jou gedaan kunnen worden om kansen op werk voor mensen met een beperking te vergroten?

“Door als werkgever uitnodigend te zijn, en door bewust de mogelijkheid tot invulling van de vacature mee te nemen in het opstellen van een profiel. Werkgevers zouden ook actiever mensen met een beperking kunnen benaderen.

 

Wat is jouw gouden tip voor Lelystadse werkgevers?
“Gewoon doen, weg met vooroordelen. Juist mensen met een beperking zijn zeer gemotiveerd en hoeven niet te verschillen van werknemers zonder beperking.” Het gaat om de juiste man/vrouw op de juiste plek.