Sharon Paulus, 22 jaar, receptioniste/telefoniste bij Welzijn Lelystad


sharon

Wat betekent werken en een baan hebben voor jou?

“Ik heb nu weer een sociaal leven en wordt betrokken bij zaken, ik vind het fijn weer collega’s te hebben. Door mijn operatie en revalidatie ben ik er een tijd tussen uit geweest. Alle sociale contacten vielen weg, zowel van school als vriendinnen. Ik ben nu weer onder de mensen.”
Welke kwaliteiten van jou hebben er voor gezorgd dat je de baan die je nu hebt kreeg?
“Ik wil gewoon werken en ben daardoor super gemotiveerd, ik wil mij door mijn beperking niet laten beperken en ik wil me zeker niet laten “kennen.”

Je hebt een beperking. Voor welke uitdagingen stelt dit jou , je werkgever en je collega’s?
“Wat betreft mijn collega’s, Ik wil niet achter blijven bij hen en ik wil ook niet worden ontzien. Voor mijn collega’s maakt het niet uit of ik een beperking heb. En wat betreft mijn werkgever, mijn werkgever laat een Sociaal gezicht zien, hij heeft zijn angst dat het niet gaat lukken opzij gezet. En mocht het niet lukken dan is het toch een leermoment voor mijn werkgever geweest, maar mag geen reden zijn nooit meer iemand met een beperking een kans te geven.”

In hoeverre heb je te maken gekregen met vooroordelen ten aanzien van mensen met een beperking? Hoe ga jij zelf met deze vooroordelen om?
“Toen ik nog in rolstoel zat en mijn moeder mij voortduwde, kwamen we een vriendin/bekende tegen, zij zag mij en begon tegen mijn moeder te praten en vragen te stellen i.p.v. tegen mij.”

Wat zou er volgens jou gedaan kunnen worden de kansen van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt te vergroten?
“Laat succes stories zien. Benader het positief, mensen met beperking die willen werken zijn heel erg gemotiveerd. Lukt het na proberen toch niet dan is het toch een leermoment geweest . Sluit niets uit en denk creatief.”

Wat is jouw gouden tip voor Lelystadse werkgevers?
“Geef mensen met beperking de kans, ze zijn enorm gemotiveerd en zeer vindingrijk, en laten hun beperkingen zo min mogelijk gelden.”

Hoe werk jij aan je eigen ontwikkeling en wat hoop je over 3 jaar te hebben bereikt binnen jouw werk?
“Ik hoop weer een opleiding te kunnen gaan volgen en ik wil dan over 3 jaar bij Welzijn Lelystad secretaresse worden.”