Patrick Jansen, vrijwilliger bij CNV Jongeren

patric

Wat betekent werken en een baan hebben voor jou?

“Werken betekent zinvol bezig zijn, het geeft een gevoel van dankbaarheid doordat je wat voor de maatschappij kan betekenen“.

 

Welke kwaliteiten van jou hebben er voor gezorgd dat je de baan die je nu hebt kunt behouden?
“Ik heb laten zien dat ik na het volgen van een aantal trainingen, uitstekend in staat was presentaties te geven aan bedrijven om zo aan te tonen dat Wajongers best in staat zijn uitstekend werk te kunnen afleveren, ondanks beperkingen en eventuele benodigde aanpassingen.”

 

Je hebt een beperking. Voor welke uitdagingen stelt dit jou , je werkgever en je collega’s?
“Ik zie het als een uitdaging zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen doen: leven, werken en wonen. Voor een eventuele werkgever en collega’s is het een uitdaging mijn beperking in te zien en hier goed mee om te gaan.”

 

In hoeverre heb je te maken gekregen met vooroordelen ten aanzien van mensen met een beperking? Hoe ga jij zelf met deze vooroordelen om?
“Mijn ervaring met vooroordelen is dat ik vaak merk dat mensen niet durven te vragen naar mijn beperking en hierop durven door te vragen, dit kan leiden tot vooroordelen. Ik probeer dit weg te nemen door hier duidelijk over te zijn”.

Wat zou er volgens jou gedaan kunnen worden om de kansen van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt te vergroten?
“De meeste Wajongers willen graag aan de slag en meedoen. Er is een hele grote groep Wajongers waarvan de kracht niet wordt gebruikt op de arbeidsmarkt. Ik probeer hier aandacht voor te vragen, zo sta ik samen met de staatssecretaris van sociale zaken, Paul de Krom, in het blad van de CNV om hier aandacht voor te vragen. We proberen werkgevers te bereiken door op beurzen en activiteiten aanwezig te zijn”.

 

Wat is jouw gouden tip voor Lelystadse werkgevers?
“Kijk eens op de website www.wajongwerkt.nl, verdiep je in de materie en besef dat er heel veel goede werknemers te vinden zijn onder Wajongers”.

 

Hoe werk jij aan je eigen ontwikkeling en wat hoop je over 3 jaar te hebben bereikt binnen jouw werk?
“Ik hoop een betaalde baan te vinden, en dan graag in het verlengde van mijn huidige vrijwilligerswerk, dus via het CNV werkgevers voorlichting te geven over de kracht van Wajongers”.