Arbeid

Resultaat werkgroep ‘Arbeid’ Agenda 22:

 

Samenstelling werkgroep 2012/2013

Voorzitter: Ruud Bootsma (Concern voor Werk)
Secretariële ondersteuning: Hans Hoogveld (medewerker GOL)
Leden: Carin de Vries (MEE IJsseloevers), Trudy ter Rele (Afdeling WIZ, gemeente Lelystad)

 

Concretisering resultaat 2012\2013:

 

Social Return of Investment (S.R.O.I)

Social return heeft als doel om de uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk komen. Bij aanbestedingen door de Overheid, in dit geval de gemeente Lelystad, boven een bepaald bedrag, kan er worden opgenomen in het contract dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt, of andere maatregelen. Of andere maatregelen die bijdragen tot het zogenaamde maatschappelijk verantwoord ondernemen, bijvoorbeeld stageplekken etc. Vaak vertegenwoordigt de S.R.O.I. een bepaalde tegenwaarde van het aanbestedingsbedrag.

De gemeente Lelystad heeft S.R.O.I. al wel opgenomen in haar aanbestedingsnota, maar de uitvoering hiervan was wat lastig. In 2013 stond een nieuwe aanbestedingsnota op de planning.
De werkgroep arbeid heeft onderzocht welke methodes de gemeenten Almere, Amersfoort en Deventer hanteren en hebben hierover gesprekken gevoerd met de betreffende verantwoordelijke ambtenaren. Al snel bleek dat deze gemeenten de zogenaamde “Lego” blokken systeem hanteren. Een systeem waarbij de totale S.R.O.I. uit verschillende elementen (Lego blokken) kan worden opgebouwd.

De werkgroep arbeid heeft dit systeem onder de aandacht gebracht bij de afdeling Inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Lelystad. Deze afdeling is in gesprek gegaan met de bezochte gemeenten Almere, Amersfoort, en Deventer.
Er is dus een nieuwe beleidsnota aanbestedingen en inkoop geschreven, hierin is S.R.O.I. beschreven, de gemeente Lelystad gaat het zogenaamde Lego blokken systeem gebruiken.
We kunnen als werkgroep dan ook trots zijn op dit behaalde resultaat.

 

Voortzetting werkgroep:

De onderwerpen die wij zouden behandelen zijn afgerond, er komen nog wel een groot aantal wijzigingen op het gebied van arbeid op ons af, denk hierbij aan de participatiewet. Echter deze is nog in de maak. De werkgroep besluit dan ook om geen nieuwe dingen te bedenken maar blijft waakzaam en staan in de startblokken indien zij nodig is of het bestuur van het GOL een beroep op hun doen.

 

Concretisering resultaat 2011

De werkgroep heeft zijn taak uitgewerkt door het volgende te realiseren:

 

Een Wajong-bijeenkomst werkzoekende en werkgevers.

Er wordt bevorderd dat er een bijeenkomst om werkgevers en wajongers met elkaar in contact te brengen begin 2011, in samenwerking met UWV, in Lelystad wordt gehouden.

 

Ambassadeurs op de website Agenda 22.

De werkgroep zal ‘ambassadeurs’ inzetten, werkgevers en werkzoekenden die als goed voorbeeld kunnen dienen. De praktijk leert dat goede voorbeelden doen volgen. Zo toont de werkgroep wat er allemaal mogelijk is om mensen met een beperking te laten participeren in de maatschappij via betaald werk. Ook de belangrijke rol die werkgevers daarbij spelen wordt belicht.
Deze ambassadeurs en een werkgever worden gepresenteerd op deze website (klik op de link om meer te weten te komen):

 
Centrada, interview met Astrid Pattynama

Mimoun Ajouaou, telefonist bij Centrada (woningbouw)

Patrick Jansen, vrijwilliger bij CNV Jongeren

Sadika Arab, beleidsmedewerker gemeente Lelystad

Sellina Haan, verkoopster bij Zeeman

Sharon Paulus, 22 jaar, receptioniste/telefoniste bij Welzijn Lelystad

Welzijn Lelystad, interview met Michel Langereis, manager stedelijk diensten

Wendy van Kempen, vrijwilliger bij Stichting AAP