Agenda22

Wat is Agenda 22?

 

Mensenrechten

‘Mensen met een functiebeperking hebben van de maatschappij soms meer ondersteuning nodig dan andere mensen om dezelfde levensomstandigheden te bereiken. Deze ondersteuning mag nooit beschouwd worden als een privilege: het is een recht van ieder mens.’ Dit was het uitgangspunt bij het opstellen van de standaardregels, ook wel Agenda 22 genoemd. Dit geldt ook voor het nieuwe mensenrechtenverdrag van de VN, dat Nederland gaat ratificeren.

 

22 Standaardregels

De Verenigde Naties en alle lidstaten (waaronder Nederland) aanvaardden in 1993 unaniem ‘de 22 VN standaardregels’ : “gelijke kansen voor mensen met een handicap”. Afgekort worden deze meestal de 22 Standaardregels genoemd. Het doel van deze regels is dat mensen met functiebeperkingen dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen, net als andere burgers. De Nederlandse overheid is straks verplicht om de Standaardregels uit te voeren.

 

Agenda 22

Agenda 22 is een uitwerking van de Standaardregels. De Agenda beschrijft een in Zweden ontwikkelde methode om in elke gemeente, vanuit de 22 Standaardregels, beleid te maken. Concreet houdt dit in: beleid maken door op een gelijkwaardige manier samen te werken met belangenorganisaties en gebruik te maken van de kennis en ervaring van ervarings-deskundigen.

Klik hier voor de Standaard regels van Agenda 22.

 

Lelystad en Agenda 22

 

Partners van Agenda 22

Op 13 februari 2008 hebben vier partijen – op initiatief van het GOL – in Lelystad een intentieverklaring ondertekend waarin de samenwerking in het kader van Agenda 22 wordt bevestigd. Deze partijen zijn de gemeente Lelystad, MEE IJsseloevers, CMO Flevoland en de stichting GOL. Hierbij is later ook de Stichting Welzijn Lelystad aangesloten.

In 2014 hebben de partners het Kaderplan ‘Samen leven, Samen doen’ 2014-2019 geschreven. Hierin is o.a. de organisatie van de stuurgroep beschreven. Het Kaderplan beschrijft activiteiten om in 2019 grote stappen gezet te hebben richting een ‘inclusieve samenleving’. In een tweejaarlijks Actieplan worden de thema’s verder uitgewerkt.

 

Stuurgroep

De stuurgroep Agenda 22 bestaat uit de wethouder Zorg en Welzijn van de gemeente Lelystad, de voorzitter GOL, de directeur CMO Flevoland, de directeur Welzijn Lelystad en de regiomanager MEE IJsseloevers. Deze stuurgroep heeft als doel het op hoofdlijnen aansturen van de processen, het bewaken van de voortgang, het bepalen van de beleidsonderwerpen en controle op de invoering van nieuw beleid. De stuurgroep komt ieder kwartaal bijeen. Twee keer per jaar neemt de wethouder deel aan het overleg.

Projectgroep

In projectgroepen worden de thema’s nader uitgewerkt. Een projectgroep bestaat uit een voorzitter, secretariële ondersteuning en een aantal leden. De voorzitters van de projectgroepen komen periodiek bij elkaar om de voortgang te bespreken. In iedere projectgroep is een afgevaardigde van de partners benoemd.

agendabijlage10Saerdam, brievenbus = fout